SZALONE MUZEUM

Paweł Kwiatkowski

Autorem wpisu jest

Paweł Kwiatkowski, urodzony i wychowany w Tykocinie łodzianin. W 2001 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu, specjalizacja snycerstwo. Praktyki zawodowe odbył w zakładzie stolarskim Jana Woźniela w Łaziukach. Następnie ukończył Studium Hotelarstwa i Obsługi Turystyki oraz obronił licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Przez rok pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. W 2011 roku ukończył łódzką ASP (dyplom w pracowni prof. Mariana Kępińskiego). Od października 2023 roku prowadzi Pracownię Wklęsłodruku i Technik Niekonwencjonalnych w strukturach Wydziału Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie, na stanowisku profesora uczelni. Autor wystaw indywidualnych, uczestnik wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat kilku nagród i wyróżnień, między innymi wyróżnienia honorowego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, Grand Prix na Biennale Grafiki w Rumunii, nagród regulaminowych na Triennale Grafiki w Sofii i w Belgradzie. Tworzy w zakresie grafiki, malarstwa i rysunku.